analiza poslovanja

Ovo je početni korak svakog provedenog projekta, kampanje ili ideje, jer uspješnost svakog budućeg koraka ovisi upravo o kvaliteti analize


Analiza poslovanja koju provodimo, fokusirana je na Financijsku analizu povijesnog poslovanja koja nam treba omogućiti utvrđivanje stvarnog stanja, te njihovih uzroka kako bi prema tome definirali ciljeve i načine njihova ostvarenja.

Analiza ključnih procesa i organizacije treba omogućiti informacije o usklađenosti poslovanja kompanije s međunarodnim standardima dobre prakse i poslovanja sličnih kompanija, utjecaj postojećeg stanja na uzroke financijskog stanja te jasno pokazati kapacitete organizacije i procesa za ostvarenje planiranih ciljeva.

Ukoliko Financijska analiza i Analiza ključnih procesa i organizacije zahtijevaju dodatne analize, tada koristimo treću analitičku metodu Napredne analitike i predviđanja. Ona je pomoć tvrtkama da iskoriste djelotvornu inteligenciju temeljenu na prošlim iskustvima, identificirajući uzorke i predviđajući buduća ponašanja ključnih činitelja uspjeha te ključnih subjekata koji utječu na uspjeh kompanije.

Danas organizacije posjeduju velike količine podataka, no nedostaje im sposobnost da te podatke pretvore u stvarnu, djelotvornu inteligenciju i znanje.

Financijska analiza poslovanja nam omogućava utvrđivanje osnovne snage kompanije i što ona radi odlično ili dobro, a koji su osnovni problemi s kojima se suočava. Omogućuje nam utvrđivanje uspješnosti, sposobnosti financiranja i dugoročnu održivost postojećeg poslovnog modela i načina rada. To je analiza „krvotoka kompanije“ i usmjerava nas i naglašava koji su mogući veći problemi ili budući problemi kao i uzroci problema. Druga razina analiza koje provodimo nam omogućuje da potvrdimo „svoje sumnje“ u uzroke problema utvrđene iz financijske analize


Zašto je važna Financijska analiza

  • omogućuje nam da utrdimo što je osnovna snaga kompanije i što ona radi odlično ili dobro
  • pomaže nam da uvidimo koji su postojeći problemi s kojima se suočava kompanija
  • ona je analiza „krvotoka kompanije“ i usmjerava nas i naglašava koji su mogući veći problemi ili budući problemi kao i njihovi uzroci
  • pruža nam uvide u uspješnost, sposobnost financiranja i dugoročnu održivost postojećeg poslovnog modela

Analiza ključnih proces i organizacije nam potvrđuje stvarne uzroke problema i izazova s kojima smo suočeni te razinu utjecaja postojećeg stanja procesa na uzroke financijskog stanja. Uz navedene informacije ona je i tzv. Benchmark koji nam pokazuje razinu usklađenosti poslovanja kompanije s međunarodnim standardima dobre prakse i poslovanja sličnih kompanija. Ova analiza nam u konačnici i jasno pokazuje organizacijske kapacitete organizacije i procesa za ostvarenje planiranih budućih ciljeva.


Zašto je važna Analiza procesa i organizacije

  • ona nam potvrđuje stvarne uzroke problema i izazova s kojima smo suočeni
  • pokazuje nam koja je razina utjecaja postojećeg stanja procesa i organizacije na uzroke financijskog stanja kompanije
  • jasno pokazuje organizacijske kapacitete kompanije i procesa za ostvarenje planiranih budućih ciljeva

Prediktivna analitika pomaže primjerice u shvaćanju ponašanja kupaca prilikom kupovine proizvoda kompanije, u shvaćanju ponašanja konkurenata i razumijevanju njihovih budućih strateških koraka, ponašanja vlada u kreiranju zakonske regulative i njihovih budućih aktivnosti u tom smjeru, što će imati utjecaja na poslovanje kompanije.


Zašto je važna analitika i predviđanje

  • prediktivna analitika pomaže u shvaćanju ponašanja kupaca prilikom kupovine proizvoda kompanije
  • pomaže u shvaćanju ponašanja konkurenata i razumijevanju njihovih budućih strateških koraka
  • pomaže u shvaćanju ponašanja vladajućih u kreiranju zakonske regulative i njihovih budućih aktivnosti u tom smjeru

Zajedno s našim partnerima, pomažemo klijentima da učinkovito upotrijebe veliku količinu podataka koje danas ne koriste, da razumiju nove vrste internih podataka koje danas ne koriste i ne prepoznaju, da razumiju vanjske izvore podataka.

Skupljamo veliku količinu podataka koje povezujemo

Dodajemo znanje i iskustvo naših stručnjaka

Stvaramo novi inteligentni model poslovanja

Svako poduzeće je drugačije pa je i svako podatkovno okruženje drugačije, i mi kroz rad s klijentima otkrivamo potpuno nove prilike u njihovom okruženju.

copyright © 2015 KOWLACONSULTING | All Rights Reserved | Powered by svinaweb