PROVEDBA DEFINIRANOG PLANA

Provedba samog projekta ovisi o kvaliteti planiranja i analize, a rezultati i uspjeh ovisi o načinu provedbe. Mi provedbu obavljamo zajedno s Vama

S obzirom da nam je važno da sve ono što definiramo kao set strateških odluka, mjera i aktivnosti bude i provedeno, klijentu pružamo mogućnost da sudjelujemo u provedbi operativnih planova na tri načina


interim management

Mi ulazimo u kompaniju i sudjelujemo u provedbi pojedinih aktivnosti

poslovno savjetovanje

Kontinuirano komentiramo i sugeriramo upravama na koji način je potrebno i moguće operacionalizirati određenu odluku

poslovna edukacija i trening

Management sam provodi definirane operativne planove, a mi smo usmjereni na kreiranje i provođenje efikasne edukacije za srednji management izvedene iz redefiniranih strategija i operativnih planova


Način provedbe od izuzetne je važnosti za uspješnost projekta i rezultate koje želite postići

Kontaktirajte nas

Imate pitanja oko završne faze procesa? Obratite nam se!

copyright © 2015 KOWLACONSULTING | All Rights Reserved | Powered by svinaweb