Restrukturiranje poduzeća

Učinite promjene u svojem poslovanju koje će ga podići na višu razinu. Otvorenosti promjenama i inovacijama osigurajte stabilnu poziciju na tržištu.

Pod restrukturiranjem poduzeća podrazumijeva se pružanje konzalting usluga malim, srednjim i velikim poduzećima u procesu organizacijskog, kadrovskog, financijskog, tržišnog, proizvodnog, tehnološkog i vlasničkog restrukturiranja. Cjelokupni proces provodimo "krojeći odjelo po mjeri" svake kompanije posebno i kroz djelovanje zaposlenika naše kompanije, ali i uz potporu partnera, kooperantskih poduzeća Kowlaconsulting


Obratite nam se s povjerenjem

Organizacijsko restrukturiranje

Analizira veličinu poduzeća, granu djelatnosti, ključne procese kompanije, viziju, misiju, ciljeve i strategiju. Klijentima se predlaže i zajedno s njima implementira pogodan organizacijski oblik koji će biti dinamičan i uvažavati i „pratiti“ strateške promjene kompanije. Novi prilagođeni organizacijski model pojedinom će poduzeću biti postavljeni i ugrađeni u sustav upravljanja kvalitetom. Naši profesionalci aktivno se uključuju u redizajn organizacijske strukture svakog klijenta, te osim definiranja modela, zajedno s klijentom rade i na njegovoj implementaciji kroz osiguranje pomoć u izradi niza dokumenata koji definiraju novu organizaciju.

Financijsko restrukturiranje

Definira se analiza stanja i ključnih parametara u području, profitabilnosti, rasta, likvidnosti, zaduženosti, povrata na uloženo. Utvrdit će i kritične točke koje definiraju pojedine parametre te načine kako pozitivne parametre zadržati a negativne promijeniti. Primjerice ako govorimo o likvidnosti usmjerenje će biti na produžavanje rokova plaćanja dobavljačima, smanjenje rokova naplate potraživanja, skraćivanje rokova isporuke proizvoda, skraćivanje rokova dobave sirovina otvaranje dostupnosti jeftinog kapitala kroz promjenu uvjeta nabave obrtnog kapitala, disperzije rizika sigurne i brze nabave kapitala kroz promjenu postojećih ili otvaranje novih kreditnih institucija i dr. Profitabilnost će uvjetovati druge akcije za njeno povećanje, smanjenje zaduženosti opet potpuno drugi set aktivnosti, a povećanje kapitala i investicijskog/akvizicijskog potencijala opet potpuno druge aktivnosti kako bi kompanija isto ostvarila. U cjelokupnom procesu financijskog restrukturiranja pružamo set usluga od definiranja financijske strategije i taktika kompanije pa do potpore u pregovorima s kreditnim institucijama ili institucijama za osiguranje investicijskog kapitala odnosno s kompanijama koje će voditi eventualne procese dokapitalizacije.

Tehnološko restrukturiranje

Uključuje analizu proizvodnog procesa, analizu tehnologija i tehnoloških vremena, analizu uzroka zastoja i praznih hodova, uključuje identificiranje eventualne potrebnih novih zaposlenika i potrebne nove opreme. Uvažavajući ciljeve proizvodnje odnosno povećanje produktivnosti, efikasnosti, smanjenja škarta kao trajne ciljeve, u ovom segmentu zajedno sa svojim klijentima operativno im pružamo podršku u redefiniranju procedura, mjera i koraka za prilagodbu tehnologije i definiranje novih tehnoloških vremena, layoute proizvodnih pogona tehnološke linije kretanja, digitalizaciju upravljanja i praćenja proizvodnog procesa, redefiniranje procesa ulazne, međufazne i završne kontrole s potrebnim investicijama u kontrolnu i mjernu opremu i dr.

Dokapitalizacija

Nedostatak jeftinog kapitala s jedne strane i nedostupnost kapitala ograničava rast i značajan dio prezaduženih hrvatskih kompanija. Stoga je prikupljanje kapitala kroz dokapitalizaciju i ulaganje u vlasnički kapital jedan od načina osiguranja kapitala za rast za veliki broj kompanija u ovom trenutku i jedina moguća opcija. Naša kompanija zajedno sa svojim partnerima pruža cjelovitu uslugu. Proces započinjemo od analize potencijalnih mogućnosti na tržištu kapitala za specifični biznis i identificiranje potencijalnih tipova i vrsta ulagača. Nakon toga prilagođavamo izbor modela dokapitalizacije svakom klijentu, pripremamo inicijalnu dokumentaciju kompanije za dokapitalizaciju, izabiremo dodatno potrebne konzultante za specifične vrste investitora, vodimo klijenta kroz cjelokupni proces dokapitalizacije te pripremamo uprave kompanije klijenta i sudjelujemo s njima u prezentaciji kompanije kroz „roadshow“ kod investitora. Našim kontaktima (direktno i indirektno) s domaćim i stranim investitorima, poznavanjem zakonske regulative i pravila igre, iskustvom u sličnim procesima te spremnošću biti uz klijenta o početka do kraja procesa, pouzdan smo partner svakoj kompaniji.

Kadrovsko restrukturiranje

Uključuje procjenu potencijala postojećih zaposlenika njegove dobre i loše strane, snage i slabosti. Uključuje kroz organizacijsko restrukturiranje i informacije o eventualno potrebnim novim kadrovima u okviru redizajnirane nove organizacijske strukture kompanije. Ubrzati aktivnosti, povećati stupanj univerzalnosti svakog zaposlenika za moguće obavljanje više različitih poslova u organizaciji uz istovremenu specijalizaciju, poboljšati protok informacija između zaposlenika i smanjiti/minimizirati barijere negativnih komunikacijskih točaka/“rupa“ i dr.

Tržišno i programsko restrukturiranje

Započinje s analizom stanja programa i tržišta na kojima kompanija danas posluje, i na kojima je ostvarila dosadašnje prihode te analizom proizvoda s kojima je ostvarila te prihode. Isto tako ono uključuje analizu tržišta na kojima kompanija planira ostvariti buduće prihode te proizvoda s kojima to planira napraviti. To uključuje definiranje i kategoriziranje ključnih proizvoda unutar strateških područja kompanije uvažavajući viziju, misiju, ciljeve i strategije.

Vlasničko restrukturiranje

Uključuje financiranje rasta poslovanja s kapitalom u odnosu na dug. Taj model pretpostavlja promjenu vlasničke strukture sukladno ciljevima i strategijama kompanije. Usluge naše kompanije su na raspolaganju klijentima u procesu definiranja i provedbe različitih vrsta i načina dokapitalizacije, prodaja udjela i dr. I u ovom segmentu pružamo podršku klijentima od toga da definiramo model dokapitalizacije pa do konkretne podrške unutar cjelokupnog procesa. U području restrukturiranja kao dodatne usluge pružamo klijentima potporu u procesu dokapitalizacije, spajanja i akvizicije te otvaranja izvoznih tržišta.

Spajanje i akvizicije

Za sva mala, srednja i velika poduzeća koja žele započeti rast osim generički i kroz akvizicije, nudimo cjelokupnu uslugu koja uključuje niz ključnih aktivnosti i koraka. Ključne aktivnosti u kojima pružamo potporu klijentu su: identificiranje potencijalnih meta za preuzimanje, osiguranje potpore klijentu u osiguranju financijskih sredstava i zatvaranju financijske konstrukcije za akviziciju, zatim sužavanje izbora meta za preuzimanje, provedba dubinskog snimanja, benchmarking meta te konačni odabir. Pružamo klijentu usluge u procesu fizičke integracije dviju kompanija na razinama organizacije i procesa, programa, tržišta, financija, tehnologije. Cijeli proces odrađujemo s našim internim i eksternim konzultantima te partnerskim kompanijama ovisno o tržištu gdje se nalazi meta za preuzimanje.

Otvaranje izvoznih tržišta

U ovom području pružamo dodatne usluge posredovanja i lobiranja za kompanije u otvaranju tržišta. Ovu uslugu pružamo u dva smjera; za strane kompanije koje traže poslovne prilike u Republici Hrvatskoj kao i za hrvatske kompanije koje traže poslovne prilike u inozemstvu. Obzirom na veliki broj naših partnera u zemlji i inozemstvu, posjedujemo brojne poslovne kontakte od koristi za potencijalne klijente. Svoj posao lobiranja i posredovanja obavljamo uvažavajući strogu zakonsku regulativu za lobiranje, kriterije, zahtjeve i dobru praksu lobističke struke u zemlji i inozemstvu. Naši lobisti su dugogodišnji iskusni top manageri sa globalnim kontaktima, a u isto vrijeme smo povezani s mrežom snažnih lobističkih tvrtki gdje smo jedan od kotačića koji ima svoje mjesto, ulogu i tržišnu poziciju. Kao takvi možemo biti od koristi velikim broju hrvatskih kompanija u inozemstvu i inozemnih kompanija u Republici Hrvatskoj i zemljama regije Jugoistočne Europe.

copyright © 2015 KOWLACONSULTING | All Rights Reserved | Powered by svinaweb